top of page

Familjecoachen.se

Välkommen till en coaching process som vänder sig till det sociala system din familj utgör. Vi kan utlova flyt i familjeenergin, ökat välbefinnande och förmåga till bra samtal när situationerna kräver det. Exhale's program erbjuder effektiva verktyg till samtliga i familjen oavsett utgångsläge.

Under programmet får ni bekanta er med begreppen självledarskap - självkänsla – självförtroende, integritet, samarbete och personligt och socialt ansvar. Vi gör enskilda stress- och andningskonsultationer på samtliga i familjen med konkreta praktiker för förbättrad sömn, sänkta nivåer av oro och frustration. Ni lär er att praktisera empati och hantera konflikter genom att tryggt kommunicera vad ni känner och behöver utifrån konkreta situationer, samt att lyssna in omgivningens behov. Vi lägger upp programmet så att det passar just er familjesituation.
 

Program 11 Sessions:

Session 1

Gemensam Start Up session med samtliga i programmet, ca 2 tim
Yoga studion Odengatan 52, Stockholm

Session 2

Enskild Stress, & Andningskonsultation - Andningsindex och tester, 60 min 

​Coachhuset, Luntmakargatan 52, Stockholm

Session 3

Enskild Stress, & Andningskonsultation - Specifika tekniker utifrån ditt personliga stresstest, 60 min

Coachhuset, Luntmakargatan 52, Stockholm


Session 4

Enskild Samtalscoaching - Dina inre triggers 1, 60 min

Coachhuset, Luntmakargatan 52, Stockholm


Session 5

Enskild "Andning & fokuseringsträning" med hjälp av HRV & EKG mätning. Genom biofeedback lär du dig öka effekten av andning & fokuseringsträning, 60 min 

Coachhuset, Luntmakargatan 52, Stockholm


Session 6

Enskild Samtalscoaching - Dina inre triggers 2, 60 min

Coachhuset, Luntmakargatan 52, Stockholm


Session 7

Gemensam Workshop "Biofeedback & Självledarskap med hästen som Coach" - Häståkeriet, Greve von Essens väge 63, Stockholm, ca 3 tim

Session 8

Gemensam Samtalscoaching, ca 2 tim, Yogastudion

Yoga studion Odengatan 52, Stockholm

 

Session 9

Enskild Stress Konsultation - Stressindex & tester, 60 min 

Coachhuset, Luntmakargatan 52, Stockholm

Session 10
Enskild Samtalscoaching - Fördjupning, 60 min

Val av möte på Coachhuset, Luntmakargatan 52, Stockholm
alternativt på Häståkeriet med hästen som Coach. 

Session 11

Gemensam avslutning med samtliga i progammet, 2 tim

Yoga studion Odengatan 52, Stockholm

TIDER: 

1 stycken Gemensam Start - Up: ca 2 timmar

5  stycken enskilda sessions är 60 minuter. 

1 stycken Workshop Häståkeriet: ca 3 timmar

2 stycken gemensam samtalscoaching, ca 2 timmar

1 stycken Gemensam Avslutning: 2 timmar

Boka ett gratis introduktionmöte på 30 minuter via Teams genom
att kontakta kaja@exhalecoaching.se

My Story

This is your About page. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what you do and what your site has to offer. Your users are genuinely interested in learning more about you, so don’t be afraid to share personal anecdotes to create a more friendly quality.

Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to provide any personal details you want to share with your followers. Include interesting anecdotes and facts to keep readers engaged.

 

Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know. If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery or video for even more engagement.

Contact

I'm always looking for new and exciting opportunities. Let's connect.

123-456-7890 

bottom of page