top of page
AEnB2UpCgANhWxHfD4w1na4jAFY-1lxrj6fUViY2JCnHj3hOFJcCDj8oc9edwJ2HNWyH0XqfksbDxKA7MOuA6Pvc4Q

FÖRÄLDRALEDARSKAP

Öppna föräldraföreläsningar, workshops & coaching på Kungliga Djurgården
eller uppdrag ute hos företag och organisationer. 

ALMA & ATMAN FÖRÄLDRAWORKSHOP
09 sep. 10:00
Östermalm
Välkommen till en mycket praktisk process för dig som vill lära dig förstå och kunna samtala medkännande med ditt/dina barn och andra. Vi varvar teori och praktiska övningar och du lämnar dagen med nya insikter och ett utbildningsmaterial att fortsätta öva med.
DITT KOMPETENTA BARN WORKSHOP 1
05 sep. 17:00
Östermalm
Avgörande för tillfredsställelsen hos medlemmarna i en familj är kvaliteten på processen; dvs vad vi gör och pratar om, och hur vi gör det. Teori från den danske familjeterapueten Jesper Juul varvat med praktiska övningar hämtade från boken Alma & Alma.
KRÄNKNINGAR LIGGER I SPRÅKET -  WORKSHOP 2
03 okt. 17:00
Östermalm
Barn föds kompetenta. Det betyder inte att de kan sätta gränser eller kan ta ansvar eller medansvar för kvaliteten i sina relationer med vuxna. De vuxnas känslor såsom vrede, glädje, vanmakt, sorg och liknande kränker inte barn. Kränkningen ligger i språket.
KONSTEN ATT SÄJA NEJ  - WORKSHOP 3
07 nov. 17:00
Östermalm
Workshopen handlar om konsten att säga nej med gott samvete för att kunna skapa äkta kontakt. De tar upp ämnen som personlig integritet, individualitet och konformitet; om barnets längtan efter att uppfylla andras förväntningar samt om likvärdighet och ömsesidighet i relationerna mm.
bottom of page