top of page

Företag 

Kick off på gång? Dag att göra en hälsoinvestering i personalen? Eller vill du starta upp lednings-gruppsmötet på ett riktig bra sätt?
 

Våra stressreaktioner är kopplade till överlevnad. Reaktionen är autonom dvs vi kan (oftast) inte styra den, utan den utlöses automatiskt. I vårt pressade samhälle har våra kroppar problem med att tolka vad som är reell fara och sätter ofta igång jobbiga stressreaktioner, utan att det finns reella hot. Vi blir trötta, tappar djupsömnen och många får ont i kroppen och känner sig energi-, eller orkeslösa. Att aktivt introducera tekniker för att sänka grundspänningen i kroppen är ett oerhört effektivt verktyg för den stressade nutidsmänniskan.  

Det finns bara ett enda verktyg som kan få stopp, eller häva en stressreaktion. Det är att ta kontroll över den del av ditt nervsystem som kallas det parasympatiska nervsystemet och det kan enkelt göras genom att praktisera olika andningsmönster. På alla Exhale's workshops, kurser och coachingtillfällen lär du hur du ska göra, och kan därmed ta kontroll över stressen i ditt liv. Man blir bättre på det man övar, välkommen till Exhale! 

Business team
Team Lunch
bottom of page