top of page

HRV Coaching - Stresshantering med digitala markörer! 

 

HRV Coaching erbjuder ett mätbart verktyg för att se effekten av olika stresshanteringstekniker. Du är uppkopplad till en HRV (Hjärt Rytm Variation) mätare som ger dig direkt återkoppling hur dina stressmönster ser ut i realtid. Många upplever snabbt en ökad förmåga att snabbt skapa återhämtning i kroppen, öka närvaron och få mer livsglädje på köpet. Du lär dig även att bli aktivt avspänd vilket är kroppens allra mest fördelaktiga läge för all slags prestation.

HRV Coaching erbjuder:

  • ett mätbart verktyg och för att visa din HRV (Hjärt Rytm Variation = Variationer i ANS dvs nervsystemet) 

  • förståelse för din förmåga att påverka kroppens autonoma nervsystem (ANS) via andning & mental träning

  • specifika andningsövningar som lämpar sig att kombineras med HRV Biofeedback

Du kan komma enstaka gånger eller köpa ett paket till rabatterade priser
bottom of page