top of page

Gruppbokningar

Dessa hel-, eller halvdags workshops är populära bland företag men bokas också av privata grupper och nätverk. Det fungerar bra upp till 24 personer på kontoret och 8 personer online. 

Ingen produkt

Ingen produkt

Ingen produkt

Ingen produkt

Ingen produkt

bottom of page