top of page

PAR-, FÖRÄLDRA-, & FAMILJECOACHING

Negativ stress tar sig ofta i uttryck fysiskt, mentalt och emotionellt - du funkar inte längre optimalt och vill må bättre i vardagen. EXHALE erbjuder trygga insatser för ökad självkännedom genom väl fungerande stresshanteringsteknikeroch samtalscoaching.

Kaja Michelson

I närmare 25 år har jag arbetat som kommunikations-, och utbildningskonsult samt de senaste 15 åren som stress-, och samtalscoach. 2014 grundade jag företaget Exhale Coaching & Consulting i Dallas, TX, där jag då bodde med min man och två döttrar. Sedan några år är vi tillbaka i Sverige och EXHALE är verksamt både i USA och Sverige. Ni hittar oss i vacker lantmiljö ute på Kungliga Djurgården, Stockholm där även hästar kan integreras i coachingprocessen. Coaching kan även bokas digitalt. 

 

Mina uppdrag består av att föreläsa, utbilda och att coacha individer, par-, föräldrar och familjer samt att lära ut stresshanteringstekniker. Många av mina klienter har levt i - eller lever just nu i familjer där någon är drabbad av svår psykisk ohälsa, missbruk och/eller annan sårbarhet som utmanar hela familjesystemet. Många har gått/går i terapi men önskar coachingstöd för att kunna förverkliga vad de vill för sig själva i nuet och i framtiden. Man vill ofta både sätta gränser samt förbättra familjerelationerna. 

 

Exhale praktikerna baseras på modern hjärnforskning som visar att när vi tränar vår självmedkänsla stärks vår psykiska hälsa och vi mår vi bättre på alla plan. Ett sätt att träna självmedkänsla och självledarskap är att tillåta oss att känna det vi känner, när vi känner det. Att erkänna för sig själv ”jag känner mig orolig”, snarare än att svepas med i orosdrivna katastroftankar. Våra känslor visar ofta på vilka behov inom oss som är uppfyllda eller ej (uppmärksamhet, tröst, vila, glädje mm). Är du i en svår situation och har många negativa känslor har du förmodligen många behov inom dig som inte är uppfyllda.

 

Då är det bra fundera på vad du kan göra för att fylla dina behov. När vi sätter ord på våra känslor och de behov som vi upplever inte är uppfyllda kan vi börja påverka våra liv och relationer i en mer positiv riktning.

 

Individuellt, till paret, eller till alla familjens medlemmar är jag van att coacha i process. Jag erbjuder även grupp- och teamcoaching där jag levererar företagsutbildningar och coaching till företag inom kundservice, kommunikation, svåra samtal, återhämtning och stresshantering exempelvis: Vattenfall, Svensk Brand- & Säkerhetscertifiering AB, GANT, Sveriges Kommuner & Landsting, HSB mfl.

 

Varmt välkommen till EXHALE!

bottom of page