Samtalscoaching med utgångspunkt i Non Violent Communication

Non Violent Communication tränar din förmåga att ta flera olika perspektiv i beaktning, och hjälper dig att överskrida det slags antingen-eller-tänkande som tenderar att prägla konflikter. Trots sitt namn – Nonviolent – är ambitionen med NVC inte att människor ska vara snälla, hålla tillbaka sig själva, eller ge upp något för att få något tillbaka. Det går heller inte ut på att tona ner konflikter, eller att alla samtal ska vara harmoniska och smärtfria. Snarare handlar det om att ha samtal på ett sätt som underlättar ansvarstagande för egna handlingar och det egna känslolivet, samt att underlätta ömsesidigt perspektivtagande. Detta kan vara lättare sagt än gjort och förutsätter att båda parter har en önskan att vilja förstå varandras perspektiv. Men även om en sådan önskan eller förmåga inte finns, banar NVC väg för en slags medvetandeprocess där du tar kontroll över vad som är viktigt för dig. I medberoende situationer kan detta vara av stor vikt att träna - Varmt välkommen! 

Du kan komma enstaka gånger eller köpa ett paket till rabatterade priser