NVC Coaching

Non Violent Communication erbjuder en slags medvetandeprocess som tränar vår förmåga att
ta flera perspektiv i beaktning. NVC kan användas i konflikthantering för att överskrida det slags antingen-eller-tänkande som tenderar att prägla konflikter. Förhållningssättet ökar möjligheterna att skapa kontakt mellan två parter.

 

Trots sitt namn – nonviolent – är ambitionen med NVC inte att människor ska vara snälla, hålla tillbaka sig själva, eller ge upp något för att få något tillbaka. Det går heller inte ut på att tona ner konflikter, eller att alla samtal ska vara harmoniska och smärtfria. Snarare handlar det om att ha samtal på ett sätt som underlättar ansvarstagande för egna handlingar och det egna känslolivet, samt att underlätta ömsesidigt perspektivtagande (NVC Sverige). Detta kan vara lättare sagt än gjort och förutsätter att båda parter har en önskan att vilja förstå varandras perspektiv. Men även om en sådan önskan eller förmåga inte finns, banar NVC väg för en slags medvetandeprocess där du tar kontroll över vad som är viktigt för dig. I medberoende situationer kan detta vara av stor vikt att träna - Varmt välkommen! 

Verktyg för egen träning

En viktig aspekt av NVC är att processen hjälper oss människor att göra skillnad mellan saker vi annars tenderar att blanda samman. Den hjälper oss att sortera vad vi tänker om oss själv och andra, att istället identifiera vad vi känner och behöver samt verbalisera våra önskemål. Processen kan användas både när vi lyssnar med empati, och när vi ärligt uttrycker vad som pågår i oss själva.

Händelser/Beteende: Vad observerar jag?

Konsekvens: Hur det får mig att känna?

Konkret önskemål: Vad vill/behöver jag?

Kommunikation: Verbalisera önskemål

Du kan köpa KÄNSLO-, & BEHOVSLISTORNA för att öva med hemma. De kommer att stödja dig i förmågan att aktivt Lyssna till dina egna och andras känslor och behov, att reflektera, kunna kommunicera en önskan eller göra en förfrågan.