top of page

Alma & Atman i bokhandeln HT 2022

Alma & Atman kommer ut i svenska bokhandeln som
både tryckt och e-bok under hösten 2022
 
”Alma & Atman” är en varm och inspirerande historia om en liten flicka vars föräldrar har separerat och som befinner sig i ett svårt dilemma. En dag möter hon en stor gammal ardennerhäst och hästen Atman lär flickan att lyssna till sitt hjärta samt att hitta sina känslor och behov vilka är skrivna på himmelens alla stjärnor. Boken bygger på metoderna HeartMath. www.heartmath.com och Non Violent Communication, https://www.nvcsverige.se/om-nvc/ som hjälper människor att verbalisera det som kan vara svårt att sätta ord på. Alma & Atman är illustrerad med ett 30-tal vackra akvarellmålningar. Boken är översatt från engelska och används med tillhörande utbildningsmaterial i utbildnings-sammanhang av bl.a den amerikanska Stiftelsen Rasur Foundation.
Non Violent Communication

Trots sitt namn – nonviolent – är ambitionen med NVC inte att människor ska vara snälla, hålla tillbaka sig själva, eller ge upp något för att få något tillbaka. Det går heller inte ut på att tona ner konflikter, eller att alla samtal ska vara harmoniska och smärtfria. Snarare handlar det om att ha samtal på ett sätt som underlättar ansvarstagande för egna handlingar och det egna känslolivet, samt att underlätta ömsesidigt perspektivtagande (NVC Sverige). Detta kan vara lättare sagt än gjort och förutsätter att båda parter har en önskan att vilja förstå varandras perspektiv. Men även om en sådan önskan eller förmåga inte finns, banar NVC väg för en slags medvetandeprocess där du tar kontroll över vad som är viktigt för dig. I medberoende situationer kan detta vara av stor vikt att träna. 

Heart Math Institute

Studier utförda av Heart Math-institutet ger en ledtråd till att förklara den läkning som uppstår när vi är nära hästar.  Enligt forskare har hjärtat ett elektromagnetiskt fält som är större än hjärnan: en magnetometer kan mäta hjärtats energifält som strålar från 2,4 meter till 3 meter runt människokroppen. Det elektromagnetiska fält som projiceras av en hästs hjärta är hela fem gånger större än en människas hjärta.

 

Hästar har i stort sett hela tiden till skillnad från människan också vad vetenskapen har identifierat som en "koherent" hjärtpuls, det vill säga när pulsmönstret är i samklang med andra organ i kroppen. Vi har stundtals en Koherent hjärtpuls när vi är lyckliga, känner tacksamhet och kärlek. En långvarig koherent hjärtpuls brukar oftast i människor som mediterar. Heart Math institutet har noterat att en sådan koherent hjärtpuls är "smittsam", så att andra en person med koherent hjärtrytm kan känna sig lugnare och mer harmoniska.

  • Hästar har det här tillståndet naturlig i stort sett hela tiden, och det förklarar varför vi kan "må bättre" när vi är nära dem.

  • Studier har visat att ett sammanhängande hjärtmönster eller HRV är ett tydligt mått på välbefinnande som överensstämmer med känslomässiga tillstånd av lugn och glädje.

  • Ett sammanhängande hjärtmönster är ett tecken på ett system som kan återhämta sig och anpassa sig till stressiga situationer mycket effektivt. Många gånger behöver vi bara vara i hästarnas närvaro för att känna en känsla av välbefinnande och frid.
     

Faktum är att forskning visar att människor upplever många fysiologiska fördelar genom att interagera med hästar, inklusive lägre blodtryck och hjärtfrekvens, högre beta-endorfiner (neurotransmittorer som fungerar som smärtdämpare), minskade stressnivåer, minskade känslor av ilska, fientlighet, spänning och ångest, bättre socialt arbete;  och större känslor av styrka, självförtroende, tålamod och effektivitet.

 

1030.jpg
1025.jpg
1024.jpg
1026.jpg
bottom of page