top of page
IMG_4777.jpeg
Föreläsningar

Vad behöver du släppa taget om i ditt föräldraskap? Vad vill du välkomna in? Som föreläsare rör jag mig över ämnen som berör stress och inre hälsa. Du lär dig mer om ditt och ditt barns stress-, prestation-, & trygghetssystem med utgångspunkt i det relationistiska förhållningsättet och vi djupdyker i teman som:

– Vad bygger en sund psykologisk trygghet i en familj?
– Vilken föräldrastil bygger robusta, resillienta barn med ansvar, integritet och självkänsla?

Under föreläsningen får ni bekanta er med begreppen självledarskap - självkänsla – självförtroende, integritet, personligt ansvar versus socialt ansvar och hur våra interaktioner
kan stjälpa eller hjälpa och stödja relationerna i familjen. 

 

bottom of page