top of page
IMG_4777.jpeg

VAD ÄR EN STRESSOR?

En stressor i ett psykologiskt perspektiv är något eller någon som triggar stress, ofta en via en upplevelse av hot, förlust eller ansvar och som skapar fysiska, känslomässiga, tankemässiga eller beteendemässiga reaktioner som är mer eller mindre starka beroende på situation, person och tidigare erfarenheter. 

Många barn lever med en förälder som har en psykisk-, eller beteendestörning av något slag. Störningar kan vara allt från en förälders emotionella instabilitet, oförmåga att hantera sina känslor, brist på medkänsla och hänsyn till andra, irrationella utbrott, nedstämdhet, ångest, psykosliknande tillstånd mm samt sjukdomar som missbruk och psykisk sjukdom mm. Barn som växer upp i dessa familjesystem lever i sammanhang där stresspåslaget är högt. Forskning visar exempelvis att barn som exponerats för psykologisk stress i familjen hade höjda nivåer av stresshormonet kortisol och en ökad aktivitet hos den del av immunförsvaret som i tidigare forskning associerats med typ 1-diabetes. En kortvarig stressreaktion är oftast inte skadlig, men den som under lång tid utsätts för starka stressorer utan att få hjälp och stöd, riskerar att bli sjuk.

 

En stressor kan förenklat förklaras:

Ett HOT kan ex. vara att en förälder hotar med att lämna familjen, vilket för ett barn är en kraftfull stressor som ger ett högt stresspåslag. Hotupplevelser kan likväl vara barns rädsla för en förälders självmord eller död genom missbruk. 


En FÖRLUST är en kraftfull stressor ex ett dödsfall av en närstående men också barnets oro att förlora en viktig person eller en relation (bonussyskon/släkt mfl.) vid en konflikt, separation eller skilsmässa. Det kan också vara att förlora sina kompisar pgr. av flytt till en annan ort eller annat land. 

Ett ANSVAR i relation till föräldrar med ”störningar” av olika slag är en kraftfull stressor eftersom barnet ä
r beroende av föräldern och ofta känner sig ansvarig för förälderns välmående.


Runt barn finns det i stort sett alltid en förälder och annan närmaste vuxen som vill hjälpa barnet, men som inte alltid vet hur man ska gå tillväga.

 

Genom ett starkt psykologiskt immunförsvar ökar barnets förmåga att hantera förändringar, motgångar och kriser på ett flexibelt sätt, samt återhämta sig och vidareutvecklas. De verktyg du lär dig att praktisera hos oss, hjälper barnet och familjen med just detta. Välkommen! 

 • Föräldrakurs - tydliga stressorer i familjen
  Föräldrakurs - tydliga stressorer i familjen
  lör 13 apr.
  Norrmalm
  13 apr. 2024 10:00 – 14 apr. 2024 16:00
  Norrmalm, Luntmakargatan 52, 113 58 Stockholm, Sverige
  13 apr. 2024 10:00 – 14 apr. 2024 16:00
  Norrmalm, Luntmakargatan 52, 113 58 Stockholm, Sverige
  Välkommen till denna föräldrarkurs i relationskompetens för dig som är förälder i en familj med tydliga stressorer. På denna kurs får du som förälder handfast handledning i hur du kan hjälpa ditt barn att utvecklas till en tryggare individ med god självkänsla, trots allt det svåra.
bottom of page