top of page
19D7CC08-3AB9-47B2-865B-3BF9CB6E1DB9_1_105_c.jpeg

VAD ÄR EN STRESSOR?


Barn som växer upp i familjesystem drabbade av kriser och konflikter av olika slag lever i sammanhang där stresspåslaget i regel är högt. En stressor utifrån ett psykologiskt perspektiv, är något eller någon som triggar stress, ofta en via en upplevelse av hot, förlust eller ansvar och som skapar fysiska, känslomässiga, tankemässiga eller beteendemässiga reaktioner hos barnet, vilka är mer eller mindre starka beroende på situation, person och tidigare erfarenheter.

Vi möter ofta familjesystem drabbade av exempelvis svåra uppbrott, konfliktfyllda skilsmässor och bonusrelationer, föräldrars missbruk, psykisk ohälsa och psykisk sjukdom mm. Det är viktigt att komma ihåg att en kortvarig stressreaktion för ett barn oftast inte skadlig, men den som under lång tid utsätts för starka stressorer utan att få hjälp och stöd, riskerar att bli sjuk. Det kan vara en stor hjälp och lättnad för föräldrar och andra närmaste vuxna att få stöd kring hur man kan stötta och samtala med ett barn om olika slags livsutmaningar.

HOT
Ett hot kan ex. vara att en förälder hotar med att lämna familjen. Hotupplevelser kan också vara barns rädsla för en förälders förestående död genom självmord eller död genom missbruk. 
FÖRLUST
En förlust är en kraftfull stressor ex vid ett dödsfall av en närstående men också barnets oro att förlora en viktig person eller en relation (bonussyskon/släkt mfl.) vid en konflikt, separation eller skilsmässa. Det kan också vara att förlora sina kompisar pgr. av flytt till en annan ort eller annat land. 
 
ANSVAR
Ett ansvar i relation till föräldrar som lider av missbruk/psykisk ohälsa/sjukdom mm är en kraftfull stressor för ett barn eftersom barnet är beroende av föräldern och ofta känner sig ansvarig för förälderns välmående.
Hos oss kan du som är förälder till ett barn med höga stressnivåer få stöd, vägledning och hjälp i ditt föräldraskap. Ett starkt psykologiskt immunförsvar ökar barnets förmåga att hantera förändringar, motgångar och kriser på ett flexibelt sätt, samt återhämta sig och vidareutvecklas. Runt barn finns det i stort sett alltid en förälder och annan närmaste vuxen som vill hjälpa barnet, men som inte alltid vet hur man ska gå tillväga, och våra kurser vänder sig till dig. 
Varmt välkommen 
bottom of page