top of page
IMG_4777.jpeg

VAL AV COACH & MENTAL TRÄNARE

 

Det finns många fantastiska coacher och mentala tränare att välja på. Med det sagt, välj din coach med omsorg. En del livscoacher och mentala tränare ute på sociala media säljer ”quick fixes” som inger stort hopp och lovar snabb förändring, men där de själva fallerar på att kunna avväga när klienten behöver ett annat slags stöd, kompletterande hjälp eller att kunna anpassa coachingen till klientens underliggande behov. För den som levt eller lever med en förälder som har en psykisk-, eller beteendestörning av något slag eller lever i en familj med missbruk, medberoendeproblematik mm kan coachingen i vissa fall bli problematiskt. Livscoaching & mental träning som har sin utgångspunkt i idrotts-, & prestationspsykologi kan då (inte alltid) i bästa fall fungera som ett färgglatt plåster, men i värsta fall bli rent kontraproduktiv.

 

Låt oss ta ett exempel: Lisa, 17 år, lever i ett familjesystem med många spänningar i och med pappans långvariga missbruk och socioekonomiska problematik, och mammans nya äktenskap där många komplicerade bonusrelationer finns. Det senaste åren har Lisa klagat på flera stressrelaterade symptom som huvudvärk, irritation, sömnlöshet, mag-, och ryggsmärta mm. Hon är stressad inför studenten och har svårt att formulera vad som känns fel eller att prata om sig själv. Utåt sett är hon glad, självständig och högpresterande. Mamman söker hjälp för dotterns räkning och bokar tid hos en livscoach. Lisa ska träffa livscoachen 10 ggr under en termin. Hon får göra ett ”livshjul” där hon tillsammans med coachen formulerar sina mål: att bli fri från huvudvärken, få mer energi i vardagen, sova bättre mm och lägger med coachens hjälp upp en träningsplan som innehåller allt från mindfulness och yoga-, till kondition och styrketräning. Hon ska även lyssna på avspänningsprogram med positiva affirmationer vilandes 15 minuter varje dag. Lisa är motiverad och följer programmet.

 

Coachen peppar Lisa dagligen via mail och mess och efter några veckor mår Lisa bättre. De avspänningsprogram Lisa lyssnar till handlar om att tänka positivt och målinriktat, och om hennes inneboende potential att själv skapa sig sitt bästa liv. Lisas huvudvärk är inte längre lika intensiv, hon sover bättre, har börjat gå ner i vikt som en extra bonus och börjar känna sig nöjd med sig själv. Så tar pappan som denna gång varit nykter under 6 månader ett återfall. Han skriker till Lisa att hon är värdelös som glömt att köpa hem cigaretter. Lisa gör det hon gjort sedan hon var liten, städar upp i lägenheten, tröstar sin pappa och tar hand om sina småsyskon. Lisa är van att klara av återfallen och vill inte störa sin mamma som nu äntligen är glad efter att hon gift om sig. Lisas magsmärtor börjar komma tillbaka, likaså huvudvärken. Hon känner sig frustrerad och misslyckad.

När Lisa träffar sin mamma snäser Lisa åt henne. Mamman blir sårad och säger att det är dyrt med privat coaching och hon vill det bästa för Lisa. Hon säger att Lisa inte verkar ta coachingen och den mentala träningen på allvar, för då borde den ju hjälpa. Veckorna går. Lisa börjar sova ytligt och vakna i vargtimmarna. Hon orkar inte svara på coachens peppande mail och mess eller agera på träningsplanen hon utformat för att nå sina mål. Hon skäms över sig själv och sin oförmåga. Hon skolkar eftersom hon är så trött och ändå inte kan koncentrera sig.

Lisa känner sig värdelös, att hon är ett enda stort misslyckande.

Ångesten, paniken och hopplösheten ökar.

Lisa kraschar.

 

Värt att fundera kring

- Vad var coachens roll i detta?

- Föräldrarnas roll?

- Vad hade kunnat gjorts annorlunda?

 

För Lisa blev den målorienterade livscoachingen problematiskt eftersom hennes stressdrivande livssituation och symptomen därifrån inte uppmärksammades. Trots livscoachingens bästa intentioner skapas en slags ”plastic padding effekt” där klientens känslor av ansvar, sorg, ilska och skador i själen inte får utrymme utan lämnas i det fördolda. Få saker driver stress så intensivt som just detta med utgångspunkt i vårt nervsystem (flight, fight, freeze).

 

Lisas historia är ett vanligt scenario som vi ofta möter hos våra klienter. Och vi möter de föräldrar som vill ha det på ett annat sätt! De som exempelvis aldrig vågat nämna den andra förälderns missbruk vid sitt rätta namn, men efter samtalsstöd enkelt och tydligt kunde ge barnen en sanning att förhålla sig till: "Mamma är alkoholist". En tonårsflicka sa efter ett avslutande möte för hela familjen: "Det bästa med idag var att vi alla här i rummet har hört samma fakta, ingen kan hitta på eller gömma sig". Det var tydligt att hon syftade på att pappans försök att skydda barnen från sanningen hade skadat mer än vad den hjälp. 

Vi vänder oss till dig som vill ta ditt föräldraskap på största allvar, också kring allt det svåra som finns runtomkring ditt barn. Som har en längtan att bli den bästa föräldern du kan till ditt barn.

 

Som samtalsstöd och familjehandledare arbetar vi med utgångspunkt i Jesper Juuls teorier vars begrepp man finner inom en rad olika forskningsområden exempelvis spädbarnsforskning, anknytningsforskning, neuropsykologi, och forskning på relationer, emotioner och mentalisering. Mentalisering handlar exempelvis om att nyfiket rikta blicken mot sig själv och samtidigt vara uppmärksam på hur vi påverkar och påverkas av andra. Juuls arbete betonar vikten av kommunikation och empati i relationer.

 

Min första barnbok  "Alma & Atman" lär barn och vuxna att sätta ord på sina känslor och behov i svåra situationer. Den används ofta i familjeterapi och syftar till att ge familjer verktyg att förbättra sina relationer och därmed kunna skapa en mer positiv miljö för barnens utveckling, läs mer om den här.​

 

Mitt tips till dig som ska välja coach är att alltid välja med omsorg utifrån coachens utbildning, livskompetens och erfarenheter på just det område du vill bli coachad i. På Family-Lab.se finner du många kompetenta coacher med olika slags bakgrunder och i Stockholm jobbar flera av oss i ett tätt samarbete där vi även kan rekommendera till leg. psykoterapueter och psykologer med lång och gedigen erfarenhet av trauma, krishantering mm. 

Varmt välkommen till EXHALE! 

 

 

Föräldrakurs - tydliga stressorer i familjen
Föräldrakurs - tydliga stressorer i familjen
13 apr. 2024 10:00 – 14 apr. 2024 16:00
Norrmalm,
Luntmakargatan 52, 113 58 Stockholm, Sverige
bottom of page