top of page
IMG_4777.jpeg
OM FAMILY LAB

Föreläsningar och coaching har utgångspunkt i det det relationella förhållningssättet i samspelet mellan människor, stora som små. Family-Lab är en internationell utbildnings organisation aktiv i 24 länder startad av Jesper Juul, en dansk familjeterapeut och författare (Ditt Kompetenta barn bl.a)
som haft en inflytelserik röst inom området för föräldraskap och familjedynamik. Hans teorier om relationer och föräldraskap bygger på en holistisk och humanistisk filosofi, som betonar vikten av autenticitet, empati och öppen kommunikation.

Sedan 2006 har organisationen funnits i Sverige och har utbildat över 2000 föräldracoacher och familjehandledare. Jesper Juul var även direktör för Kemplerinstitutet i Skandinavien, Centrum för familje- och vidareutbildning från 1979 till 2004. Från 2006 fram till sin död ägnade Jesper Juul sin tid och energi åt att fortsätta utveckla Familylab.

En av Juuls mest kända teorier är hans syn på föräldraskap som en dialogisk process, där både föräldrar och barn spelar en aktiv roll i att skapa en sund och ömsesidig relation. Han betonar också vikten av att respektera barns integritet och behov av självständighet.

Juul utvecklade också en modell för familjeterapi som han kallade “Familjeterapi som lärande”.

 

Modellen bygger på idén att terapin ska fokusera på att hjälpa familjemedlemmarna att förstå varandras perspektiv och behov, och att arbeta tillsammans för att hitta lösningar på problem och konflikter. Terapeuten fungerar som en facilitator som hjälper familjen att kommunicera effektivt och bygga upp en ömsesidig respekt och tillit.

Juuls teorier har påverkat många familjeterapeuter och föräldrar runt om i världen, och hans filosofi fortsätter att vara en viktig röst inom området för föräldraskap och familjedynamik.

www.familylab.se

bottom of page