top of page
AEnB2UpCgANhWxHfD4w1na4jAFY-1lxrj6fUViY2JCnHj3hOFJcCDj8oc9edwJ2HNWyH0XqfksbDxKA7MOuA6Pvc4Q

SJÄLVLEDARSKAPSPROGRAMMET

En coachingprocess som pågår under 6  - 12 månader
och som innehåller16 tillfällen av stress-, samtalscoaching, självledarskapsträning
och möjlighet att integrera interaktion med hästar i coachingprocessen

En investering i resten av livet

Detta är en coachingprocess som pågår under 6 - 12 månader och innehåller16 tillfällen. Genom ökad medvetenhet, självkännedom & praktik skapas möjligheter till den slags förändring du söker. Det som inte fungerar i ditt liv har med största sannolikhet enbart att göra med att du ännu inte vetat hur du ska gå tillväga. Programmet kan med fördel genomföras varannan vecka och erbjuder spännande, banbrytande och välfungerande coachingverktyg för personlig utveckling oavsett vad ditt utgångsläge är.

Genom att sänka grundspänningen i kroppen, kommunikation-, och ledarskapsövningar får du bekanta dig med begreppen självkänsla – självförtroende, integritet, samarbete och personligt och socialt ansvar. Som stöd i din personliga utveckling under programmet får du ett eget bibliotek med personligt utformade ljud- och filminspelningar att träna med på egen hand.Programmet omfattar ca 20 timmar (inkl digitala filer) förlagt över max 16 tillfällen - boka paket!

Programmet består av 16 Sessions av olika längd 

Session 1 - Start Up, 90 min

Start Up - Andningsindex & Stress tester

Session 2 - Mina Inre Triggers 1, 60 min

Samtalscoaching - Mina inre Triggers 1. 

Session 3 - Samtalscoaching & Stresshantering
90 min

Samtalscoaching, Stresshantering- & Återhämtningspraktiker
 

Session 4 - Biofeedback, 60 min

Samtalscoaching, Stresshantering- & Återhämtningspraktiker


Session 5 - Mina inre triggers 2, 60 min

Samtalscoaching - Mina inre Triggers 2,

Session 6 - Samtalscoaching & Stresshantering, 90 min

Samtalscoaching, Stresshantering- & Återhämtningspraktiker

Session 7 - Självledarskap & Biofeedback med
hästen som coach, 120 min 
Miniworkshop "Självledarskap med hästen som Coach" där vi låter hästar delta i coachingprocessen. 

Session 8 - - Samtalscoaching & Stresshantering
90 min

Samtalscoaching, Stresshantering- & Återhämtningspraktiker

Session 9 - Mina Inre triggers 3, 60 min

Samtalscoaching - Mina inre triggers 3

Session 10 - Samtalscoaching & Stresshantering, 90 min

Samtalscoaching, Stresshantering- & Återhämtningsprakiker
 

Session 11 - Självledarskap & Biofeedback (i studion eller med hästar), 120 min
Samtalscoaching & Biofeedback"Självledarskap med hästen eller i studion.
 

Session 12 - Samtalscoaching & Stresshantering, 90 min

Samtalscoaching, Stresshantering- & Återhämtningspraktiker

Session 13 - Mina Inre triggers 4, 60 min

Samtalscoaching - Mina inre triggers 4

Session 14 - Självledarskap & Biofeedback (i studion eller med hästen som coach), 120 min
Samtalscoaching & Biofeedback på Coach huset eller"Biofeedback & Självledarskap med hästen som Coach" eller i studion.
 

Session 15 -  Återkoppling, 90 min

Reflektion och återkoppling 90 min

Session 16 -  Exit

Exit samtal, 60 min 

 

Coaching stöd

Som stöd till personliga utveckling byggs ett eget digitlat bibliotek upp med ljud-, och video inspelade övningar som stödjer din personliga utveckling under programmet och efter bestående av ljudfiller, video och coachingövningar som du kan använda för all framtid. Till programmet kan du lägga till extra sessions som det passar dig. 

bottom of page