top of page
Välkommen Exhale
IMG_4777.jpeg

EXHALE COACHING

  • LinkedIn
  • YouTube

Vi vänder oss främst till dig som är förälder till barn i en familj med tydliga stressorer. Det kan handla om att någon av föräldrarna missbrukar, lider av psykisk sjukdom osv. Du som vänder sig till oss har en stark önskan att bli ett bättre stöd till ett barn och hjälpa det att utvecklas till en tryggare individ med god självkänsla, trots allt det svåra som finns runtomkring barnet. Vi utbildar föräldrar, stödpersoner och organisationer som arbetar nära barn med stora livsutmaningar. 

Kaja Michelson, föreläsare, författare med 25 års erfarenhet som kommunikations-, och utbildningskonsult och har arbetat som stress-, och samtalscoach samt med hästunderstött lärande och ledarskapsträning internationellt sedan 2013.

FÖRÄLDRALEDARSKAP

I familjer med tydliga stressorer är vardagen ofta fylld av olika slags konflikter som barnet ofta står ensam i att hantera. Vi brukar dra liknelsen med att barnet dagligen spelar världens viktigaste fotbollsmatch utan att ha försvarare i laget. Många föräldrar ser helt enkelt inte att de lämnar barnen inför öppet mål; en grogrund för stressrelaterade sjukdomar. Forskning stödjer att den som under lång tid utsätts för starka stressorer utan att få hjälp och stöd, riskerar att bli sjuk. Nu söker fler och fler stöd i sitt föräldraledarskap. Som familjecoacher stöttar vi föräldrar att kunna ha bra och stödjande samtal med sina ofta ensamma, sorgsna och skamfyllda barn, med utgångspunkt i barnets upplevelser och behov så att de kan börja röra sig framåt i positiv riktning. 

PTDS

Barn som utsätts för allvarliga skrämmande händelser riskerar att utveckla allvarlig traumarelaterad problematik så som posttraumatisk stress (PTSD), depression, beteendeproblem, självskadebeteende, m.m. osttraumatiskt stressyndrom, PTSD, kan uppstå hos den som själv har utsatts för eller sett eller hört någon bli utsatt för mycket svåra, livshotande och traumatiska händelser som katastrofer, olyckor, våld, sexuella övergrepp och psykisk eller fysisk misshandel eller att en närstående blir svårt sjuk. För många barn och ungdomar i Sverige är sådana händelser alltför ofta en del av deras vardag.  

SOCIALSTYRELSEN LARMAR

Social styrelsen larmar om en kraftig ökning av självskador bland unga flickor. Under det andra pandemiäret hade antalet nya fall av självskador med eller utan suicidavsikt bland unga flickor ökat markant. Bland 12-åriga flickor var ökningen nära 80 procent mellan 2020-2021 och i åldersgruppen 13-16 är 40-50 procent. Det visade en ny statistik som Socialstyrelsen tagit fram i en rapport som publicerades i oktober 2022.


Det var på regeringens uppdrag som MUCF tillsammans med Folkhälsomyndigheten tagit fram en kartläggning om ungas psykiska hälsa och ohälsa som publicerades 2023-06-02. De unga beskriver i kartläggningen hur de hanterar sin psykiska hälsa och berättar vad de skulle behöva för att må bättre. Sociala sammanhang och relationer beskrivs som avgörande för den psykiska halsan, men även hälsosamma levnadsvanor lyfts fram. Att känna sig sedd, betydelsefull, omtyckt och delaktig är stärkande.

HÄSTFACILITERAD FRISKVÅRDSTERAPI

På "Centrum för Inre Hälsa" ute på Djurgården i Stockholm bjuds även hästen in i processerna vilket brukar var mycket uppskattat. Hästens närvaro bidrar med en extra dimension för närvaro och kommunikation för både vuxna och barn. Vi samarbetar med vårdinstanser och organisationer i Sverige där hästfaciliterat lärande bidrar till hälsa och välbefinnande hos unga i mycket svåra livssituationer. Utvärderingar visar att de hästfaciliterade upplevelserna har haft stor positiv effekt med många terapuetiska fördelar, exempelvis att barnen hittat nya sätt att kunna uttrycka sina känslor och behov på via kommunikationsmetodiken Non Violent Communication. Genom att sätta ord på upplevelserna uppenbarar sig nya sätt att lösa problem. En färdighet som kan rädda liv. Hästen tröstar, lyssnar och fungerar tillsammans med instruktören som en kärleksfull icke dömande resurs av levande närvaro.

 

Utväderingar av vårdpersonal och uppföljande samtal har visat att upplevelserna fått ungdomarna att känna sig kompetenta, ansvarsfulla, sedda, hörda, stolta och självständiga.

Kaja Michelson, föreläsare, författare med 25 års erfarenhet som
kommunikations-,och utbildningskonsult har arbetat som stress-, och samtalscoach
samt med hästunderstött lärande och ledarskapsträning internationellt sedan 2013.

FÖRÄLDRASTÖD

Om du är förälder till ett barn med höga stressnivåer kan få stöd, vägledning och hjälp i ditt föräldraledarskap.

Tillsammans tar vi reda på vilka stressorer som påverkar ditt barn i hens vardag och vilket konsekvenser dessa stressorer får i hens liv. 

FÖRELÄSNINGAR, KURSER OCH COACHING

Som samtalstöd och familjehandledare arbetar vi med utgångspunkt i den danska familjeterapueten Jesper Juuls teorier. 2006 grundade Juul den internationella utbildningsorganisationen Family-Lab som är aktiv i 24 länder. Min första barnbok  "Alma & Atman" lär barn och vuxna att sätta ord på sina känslor och behov i svåra situationer. Den används ofta i familjeterapi och syftar till att ge familjer verktyg att förbättra sina relationer och därmed kunna skapa en mer positiv miljö för barnens utveckling, läs mer om den här.​

 

Mitt tips till dig som ska välja coach är att alltid välja med omsorg utifrån coachens utbildning, livskompetens och erfarenheter på just det område du vill bli coachad i. På Family-Lab.se finner du många kompetenta coacher med olika slags bakgrunder och i Stockholm jobbar flera av oss ett tätt samarbete där vi även kan rekommendera till leg. psykoterapueter och psykologer med lång och gedigen erfarenhet av trauma, krishantering mm. 

Varmt välkommen till Exhale Coaching

& Consulting

Kaja Michelson

Screenshot 2023-05-17 at 07.38.19.png
Kaja Michelson, föreläsare, författare med 25 års erfarenhet som kommunikations-, och utbildningskonsult och har arbetat som stress-, och samtalscoach samt med hästunderstött lärande och ledarskapsträning internationellt sedan 2013.
Kaja Michelson, föreläsare, författare med 25 års erfarenhet som kommunikations-, och utbildningskonsult och har arbetat som stress-, och samtalscoach samt med hästunderstött lärande och ledarskapsträning internationellt sedan 2013.
Kaja Michelson, föreläsare, författare med 25 års erfarenhet som kommunikations-, och utbildningskonsult och har arbetat som stress-, och samtalscoach samt med hästunderstött lärande och ledarskapsträning internationellt sedan 2013.
Kaja Michelson, föreläsare, författare med 25 års erfarenhet som kommunikations-, och utbildningskonsult och har arbetat som stress-, och samtalscoach samt med hästunderstött lärande och ledarskapsträning internationellt sedan 2013.
Kaja Michelson, föreläsare, författare med 25 års erfarenhet som kommunikations-, och utbildningskonsult och har arbetat som stress-, och samtalscoach samt med hästunderstött lärande och ledarskapsträning internationellt sedan 2013.
Föräldrakurs - tydliga stressorer i familjen
Föräldrakurs - tydliga stressorer i familjen
13 apr. 2024 10:00 – 14 apr. 2024 16:00
Norrmalm,
Luntmakargatan 52, 113 58 Stockholm, Sverige
bottom of page