top of page
Välkommen Exhale
IMG_4777.jpeg

EXHALE COACHING

Du har förmodligen hittat hit på rekommendation. Kanske via en vän som har lärt sig hantera sin inre stress genom närvaroträning och specifika andningsmönster, eller via tips från en förälder som fått samtalsstöd och handledning. Vi vänder oss främst till dig som är förälder till barn i en familj med tydliga stressorer. Du har en stark önskan att bli en bättre förälder till ditt barn och hjälpa det att utvecklas till en tryggare individ med god självkänsla, trots allt det svåra.

Kaja Michelson, föreläsare, författare med 25 års erfarenhet som kommunikations-, och utbildningskonsult och har arbetat som stress-, och samtalscoach samt med hästunderstött lärande och ledarskapsträning internationellt sedan 2013.

FÖRÄLDRALEDARSKAP
Du som är förälder till ett barn med höga stressnivåer kan få stöd, vägledning och hjälp i ditt föräldraledarskap. En stressor för ditt barn, i ett psykologiskt perspektiv är något eller någon som triggar stress, ofta en via en upplevelse av hot, förlust eller ansvar och som skapar fysiska, känslomässiga, tankemässiga eller beteendemässiga reaktioner som är mer eller mindre starka beroende på situation, person och tidigare erfarenheter. Tillsammans tar vi reda på vilka stressorer som påverkar ditt barn i hens vardag och vilket konsekvenser dessa stressorer får
i hens liv. 

Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, kan uppstå hos den som själv har utsatts för eller sett eller hört någon bli utsatt för mycket svåra, livshotande och traumatiska händelser som katastrofer, olyckor, våld, sexuella övergrepp och psykisk eller fysisk misshandel eller att en närstående blir svårt sjuk. För många barn och ungdomar i Sverige är sådana händelser alltför ofta en del av deras tillvaro.


En kortvarig stressreaktion är oftast inte skadlig, men den som under lång tid utsätts för starka stressorer utan att få hjälp och stöd, riskerar att bli sjuk.

Kaja Michelson, föreläsare, författare med 25 års erfarenhet som kommunikations-, och utbildningskonsult och har arbetat som stress-, och samtalscoach samt med hästunderstött lärande och ledarskapsträning internationellt sedan 2013.
Kaja Michelson, föreläsare, författare med 25 års erfarenhet som kommunikations-, och utbildningskonsult och har arbetat som stress-, och samtalscoach samt med hästunderstött lärande och ledarskapsträning internationellt sedan 2013.
Kaja Michelson, föreläsare, författare med 25 års erfarenhet som kommunikations-, och utbildningskonsult och har arbetat som stress-, och samtalscoach samt med hästunderstött lärande och ledarskapsträning internationellt sedan 2013.
Kaja Michelson, föreläsare, författare med 25 års erfarenhet som kommunikations-, och utbildningskonsult och har arbetat som stress-, och samtalscoach samt med hästunderstött lärande och ledarskapsträning internationellt sedan 2013.

Kaja Michelson, föreläsare, författare med 25 års erfarenhet som
kommunikations-,och utbildningskonsult har arbetat som stress-, och samtalscoach
samt med hästunderstött lärande och ledarskapsträning internationellt sedan 2013.

FÖRELÄSNINGAR, KURSER OCH COACHING

Vi erbjuder föreläsningar, samtal, kurser, stresshantering, workshops och coaching. I bland bjuder vi in hästen i processerna vilket brukar var mycket uppskattat. Hästens närvaro bidrar med en extra dimension för närvaro och kommunikation för både vuxna och barn. Som samtalstöd och familjehandledare arbetar vi med utgångspunkt i den danska familjeterapueten Jesper Juuls teorier. 2006 grundade Juul den internationella utbildningsorganisationen Family-Lab som är aktiv i 24 länder. Min första barnbok  "Alma & Atman" lär barn och vuxna att sätta ord på sina känslor och behov i svåra situationer. Den används ofta i familjeterapi och syftar till att ge familjer verktyg att förbättra sina relationer och därmed kunna skapa en mer positiv miljö för barnens utveckling, läs mer om den här.​

 

Mitt tips till dig som ska välja coach är att alltid välja med omsorg utifrån coachens utbildning, livskompetens och erfarenheter på just det område du vill bli coachad i. På Family-Lab.se finner du många kompetenta coacher med olika slags bakgrunder och i Stockholm jobbar flera av oss ett tätt samarbete där vi även kan rekommendera till leg. psykoterapueter och psykologer med lång och gedigen erfarenhet av trauma, krishantering mm. 

Varmt välkommen till Exhale Coaching

& Consulting

Kaja Michelson

Kaja Michelson, föreläsare, författare med 25 års erfarenhet som kommunikations-, och utbildningskonsult och har arbetat som stress-, och samtalscoach samt med hästunderstött lärande och ledarskapsträning internationellt sedan 2013.
Föräldrakurs - tydliga stressorer i familjen
Föräldrakurs - tydliga stressorer i familjen
13 apr. 2024 10:00 – 14 apr. 2024 16:00
Norrmalm,
Luntmakargatan 52, 113 58 Stockholm, Sverige
bottom of page