top of page
AEnB2UpCgANhWxHfD4w1na4jAFY-1lxrj6fUViY2JCnHj3hOFJcCDj8oc9edwJ2HNWyH0XqfksbDxKA7MOuA6Pvc4Q

FÖRELÄSNINGAR, WORKSHOPS  OCH SAMTALSCOACHING

Terapi är inte alltid det enda svaret för individer och familjer med olika slags utmaningar. Individ-, par-, föräldra-, och familjecoaching är ett bra verktyg för att öka sin relationskompetens, dvs den nyckel till den omsorg, lyhördhet och respekt som alla parter behöver i en relation, stor som liten.

Välkommen Exhale

Vi erbjuder workshops och coachingprogram till dig som vill lära dig förstå dig själv på ett djupare plan, och som vill kunna samtala medkännande med ditt/dina barn och andra.

Kaja Michelson har i närmare 25 år arbetat som kommunikations-, och utbildningskonsult samt de senaste 15 åren som stress-, och samtalscoach. Exhale erbjuder workshops och kurser i vacker lantmiljö ute på Kungliga Djurgården, Stockholm där även hästar kan integreras i coachingprocessen. Uppdragen består av att föreläsa, utbilda och coacha individer, par-, föräldrar och familjer. Många av klienterna har levt i - eller lever just nu i familjer där någon är drabbad av svår psykisk ohälsa, missbruk och/eller annan sårbarhet som utmanar hela familjesystemet. En del har gått eller går i terapi men önskar coachingstöd för att kunna förverkliga vad de vill för sig själva i nuet och i framtiden.

 

Kaja är cert. föräldra-, och familjecoach från Family-Lab grundad av familjeterapeuten och författaren Jesper Juul. Family-Lab fungerar som är ett laboratorium där föräldrar och professionella arbetar tillsammans för att stärka föräldrars nödvändiga ledarposition och för att kunna omvandla kärleksfulla känslor till kärleksfulla handlingar, med närhet, respekt och gränser. Hon är författare till boken Alma & Atman vars metodik används i coachingprocessserna.

Screenshot 2023-05-17 at 07.38.19.png
Quote Instagram Post (11).png
download (1).png
CP-Certified-Coach-Logo-transparent-1-e1648673711429.png
Quote Instagram Post (12).png
download (2).png
bottom of page