top of page
19D7CC08-3AB9-47B2-865B-3BF9CB6E1DB9_1_105_c.jpeg

EXHALE COACHING

 • LinkedIn
 • YouTube
Många barn mår dåligt. Enligt svensk lag har barn rätt till information, råd och stöd. För att kunna upprätthålla ett barnperspektiv behöver vi kunna prata med barnen. Men hur gör man? Barn vill ofta dela upplevelser med någon de litar på. Hur blir man en tillitsfull vuxen som barnet vågar dela sina upplevelser med? Hur ställer man relevanta frågor ankrade i barnets verklighet? Hur lyssnar man bäst på barnet? Och när det inte finns enkla lösningar på det som skapar problem för barnet, hur kommunicerar man då?

Våra kompetensdagar och kurser vänder sig till:

• Personalgrupper inom hälso- och sjukvård, kommunal och ideell verksamhet som har både barn och vuxna/föräldrarna som målgrupp
• Personalgrupper som i sitt arbete har kontakt med barn och ungdomar, t.ex. kuratorer, specialpedagoger och familjebehandlare

Samtalsutmaningar

Ett stort antal barn brottas med familjesvårigheter som oro, ångest, allvarlig sjukdom, uppbrott, sorg, psykisk ohälsa eller missbruk. Det påverkar givetvis barnen. Barn har enligt lag rätt att bli hörda och delaktiga i alla frågor som rör dem. Lojalitet, skam och skuldkänslor kan hindra barnet att be om eller ta emot relevant stöd. Som vårdpersonal har man enligt lag ett ansvar att beakta barnets behov av information, råd och stöd även om barnet själv inte är patient. Den psykiska ohälsan är, förutom lidandet, en stor samhällskostnad. ​​​Det är tydligt att barnen vänder smärtan inåt. Enligt socialstyrelsen ökade antalet nya fall bland 12-åriga flickor av självskador med eller utan suicidavsikt i de flesta regioner med nära 80 % under det andra pandemiåret 2021. För flickor 13-16 år med 40--50 %. I genomsnitt hade 9 % av de unga haft suicidtankar och 1,7 procent hade gjort ett suicidförsök under det senaste året. Andelen tjejer i åldern 15–19 år som fick specialistvård för ätstörningar 2021
var 1064 per 100 000 invånare.
Barn har rätt att komma till tals. Men hur gör man om barnet inte kan berätta? Om de inte känner förtroende eller har ord att beskriva vad de känner och behöver? 
Innehåll
Att kunna uttrycka sina känslor och behov är grundläggande för den psykiska hälsan, och kan rädda liv. Genom handfast stöd och praktiska hjälpmedel utvecklar deltagarna nya färdigheter som syftar till att kunna hålla meningsfulla samtal med barn. Med utgångspunkt i vanliga problemsituationer med barn, identifieras positiva alternativa strategier som övas i samtalsövningar. Övningarna erbjuder problemlösande diskussioner som sker i dels små grupper dels storgrupp. 
 
Vi tar emot personalgrupper på 10 - 20 personer. Genom samtalsövningar
i grupp och individuellt... 
 
 • övar du din föreställningsförmåga i syfte att kunna möta barnet i den kontext det befinner sig i

 • lär dig att ställa relevanta frågor (utifrån kontext)

 • övar att kommunicera baserat på grundläggande behov 

 • tar del av nycklar för att få till ett bättre samspel i samtalet med barnet

 • övar upp din egen förmåga till närvaro

 • utövar praktiker för att hantera eventuell egen stress och oro kring samtal
  med barn

 • lär dig att prata med barn på ett sätt som gör det enkelt för barnet att berätta

 • lär dig att vägleda föräldrar i hur de kan prata med sina barn

Våra program och kurser erbjuder en tydlig och handfast modell med utgångspunkt i hälso- och sjukvårdslagen (HSL 5 kap. 7§), barnkonventionen och socialtjänstlagen. Att det är viktigt att prata med barn vet vi. Men hur? Rädslor för att säga fel, göra fel eller förstöra något är vanligt. Vi erbjuder stöd och praktik som gör dig väl förberedd och som ser till att samtalet blir bra.

Gästföreläsare

Vid utbildningar och kurser samarbetar vi med Annemi Skerfving, universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete på Stockholms universitet. Annemi Skerfving forskar vid Stockholms universitet och har i decennier fört samtal med barn i mycket svåra livssituationer. Hon är en ofta anlitad föreläsare när det gäller barn och undervisar sedan många år vid Socialhögskolan och Ersta-Sköndals högskola. Annemi är författare till ett flertal forskningsrapporter. Hon tilldelades Allmänna Barnhusets Stora Pris år 2002 och har agerat pionjär i arbetet med att starta stödgrupper för barn som introducerades i Sverige i början av 1990-talet.

Samtalsmetodik från FN Universitet i Costa Rica

Vi arbetar utifrån en amerikansk samtalsmetodik The Connection Practice® som lärts ut på United Nations University for Peace of Costa Rica (www.upeace.org) en akademisk institution med över 6 000 alumner (master program) från mer än 120 länder med syfte att utbilda internationella ledare för fred. Metodiken stärker kommunikations-förmågan hos barn, föräldrar och professionella. Kurserna kan bokas som 1-dagarskurs, 3-dagarskurs, 7-dagars kurs eller som löpande fortbildning både på grupp-, och individ inom organisationen. 

Costa Ricas President och Nobelpristagare Oscar Arias:
"The Connection Practice® is a valid and proven way to improve human relations".

Eileen Rockefeller Growald, Grundare av CASEL, den första organisationen att utbilda inom socialt och emotionellt lärande samt grundare av Rockefeller Philanthropy Advisors som tjänar den största gruppen av filantroper i världen:

"The Connection Practice® adds a much-needed, simple and effective approach to our Social-Emotional Learning toolkit".

Kursgård 

Våra program och utbildningar genomförs på Häståkeriets Kursgård på Djurgården i Stockholm. Under kurserna får ni även ta del av erfarenheter från samarbeten med bl.a PUB öppenvård och slutenvård där vi har integrerat hästunderstödda insatser som terapeutisk/pedagogisk resurs inom socialt/psykosocialt arbete, varvat med upplevelse baserat lärande.

 

Kontakta oss för mer information kaja@hastakeriet.se eller 072 717 12 70. 
 

Program-, och utbildningsansvarig

Kaja Michelson leder de hästunderstödda programmen på Häståkeriet i samarbete med vårdinstanser (öppenvård och slutenvård) mfl. Hon är en erfaren utbildare och föreläsare med 25 års erfarenhet som kommunikations-, och utbildningskonsult och har de senaste 15 åren verkat som stress- och samtalscoach med en tidigare bas i Costa Rica och Dallas (2009 – 2020).

 

Vid våra hästunderstödda program används en amerikansk samtalsmetodik utvecklad av utbildningsorganisationen Rasur Foundation International som syftar till att öka den sociala och emotionella kompetensen hos vuxna och barn. Kaja fungerade som styrelseledamot för Rasur Foundation International 2013 – 2017

i Dallas, USA samt utbildade på skolor, samfund och företag. 2010 – 2013 agerad hon gruppmoderator och samtalsledare vid utbildningar som hölls på United Nations University for Peace of Costa Rica (UPEACE) en akademisk institution med över 6 000 alumner (master program) från mer än 120 länder med syfte att utbilda internationella ledare för fred. Med bl.a. coachutbildning från Skandinaviska Ledarhögskolan och fördjupning inom Föräldra-, & Familjecoaching från den danske familjeterapeuten Jesper Juuls utbildningsorganisation Family Lab Accociation lotsar hon individer och grupper till ökad självinsikt och psykologisk flexibilitet.

 

Kaja är författare till barn-, och läroboken Alma & Atman som bygger på samtalsmetodiken med tillhörande utbildningsmaterial och som används av Rasur Foundation International vid utbildningssammanhang samt i familjeterapi av olika verksamheter exempelvis Texas Counseling Group mfl. Boken gavs ut 2017 i USA och 2023 i Sverige.

Föräldra- och familjekurser. På våra familjedagar samlas vi runt hästen i den lantliga oasen på Kungliga Djurgården.

Exhale Coaching & Consulting - Stress, föräldra- och familjecoaching www.exhalecaoching.se

bottom of page