top of page

Cortisol Junkie

Hästens hemlighet

Det ligger i vår mänskliga natur att sträva efter att utveckla och förbättra oss. Hästar klarar galant uppdraget att tydligt visa hur vi kan bli bättre på att fokusera våra intentioner, rikta vår energi och vara mer närvarande i nuet. Varför? Därför att hästar aldrig, likt oss, utvecklade det verbala språket.


De flesta människor söker en känsla av sammanhang, meningsfullhet, lycka, njutning och närvaro. Den mänskliga språkutvecklingen ställde till det för oss på den punkten.


Ditt verbala språk sitter i din vänstra hjärnhalva. Hjärnans vänstra del är en arbetsnarkoman som dygnet runt troget producerar nya tankar, oavsett om du vill det eller ej. Exempelvis när du läser detta, hör du orden du läser formas inom dig av din inre röst, eller hur? Så fort du tänker, hör du en röst. Våra tankar tar helt enkelt form i ord. Människoartens unika utveckling av språket krävde ett ”Jag” att vara den inre rösten, ofta även kallad Egot. Språket gav människan en möjlighet att organisera sig och överleva, men den konstanta inre rösten är för många omöjlig att stänga av.


Hästar behöver inte en inre röst för säkra sin överlevnad. De tänker inte alls i ord. 30 miljoner år av evolution har drivit hästen till det yttersta av icke verbal kommunikation. De ingjuter emotionell mening i varje fysisk rörelse och kan på så sätt utöva en avancerad kommunikation inom flocken som säkerställer överlevnad.


Det finns en gemensam hemlighet som ligger till grund för alla yogiska och meditativa discipliner samt all Natural Horsemanship - att få den inre rösten att tystna! Tills vi är förmögna att skapa en inre tystnad, är det nästintill omöjligt att finna vad de flesta av oss eftersöker: en vardag fylld med allt det hjärtat längtar efter.


Genom olika meditativa discipliner lär sig numera fler och fler människor att tysta de tusentals tankar som hjärnan producerar varje sekund. Alla typer av meditationer är egentligen designade till att bryta den konstanta verbala rösten inom oss. När vi människor förändrar våra emotionella, mentala och fysiska spänningslägen reagerar hästen instinktivt och omedelbart. Betesdjur är nämligen genetiskt programmerade att iaktta rovdjurets intentioner.


Anledningen till att människor och hästar kan skapa en mycket nära intuitivt relation är förmågan att kommunicera höger hjärnhemisfär till höger hjärnhemisfär.


Att arbeta med hästar för sin personliga utveckling är för den som nyfiket vill uppleva sitt varande i det primala icke verbala tillståndet av medvetenhet. Trots att den mänskliga högra hjärnhalvan inte har ett språk, har den förmågan att i tysthet påminna oss om en gemensamhet som vi en gång delade med alla livsformer.


I djup meditation, eller vid intuitiv kommunikation med hästar, skapas en tysthet inom oss dit språket inte längre når, eller där tankarna inte längre kan tolka upplevelsen. Med den tystheten kommer för de flesta en känsla av klarhet, tydlighet, och djup kontakt. Utan hinder av tankemönster återskapas en kännbar och ofta omedelbar känsla av samhörighet.


Vår inre längtan efter kontakt, närhet, närvaro och lycka verkar stå att finna i utforskandet av våra högra hjärnhalvor. Och eftersom alla människor har en höger hjärnhalva, har alla människor förmågan att utöva icke verbal men intuitiv och energibaserad kommunikation med hästar.


Arbetet med hästar ger oss möjligheter att öva oss i att leda oss själva och andra med kvalitéerna i våra högra hjärnhalvor. Men för att kunna höra dess ljuva tystnad, måste vi stärka våra intuitiva, icke verbala styrkor.


Hästar äger förmågan att väcka den ofta sovande högra hjärnhalvan hos oss människor, och kan på så sätt agera fantastiska livs-, och närvaro coacher.


Kaja Michelson, Exhale Coaching

www.exhalecoaching.se
Featured Posts
Inga inlägg har publicerats på det här språket ännu
När inlägg har publicerats hittar du dem här.
Archive
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page