top of page
IMG_4777.jpeg

HÄSTUNDERSTÖDDA PROGRAM

 

De Hästunderstödda coachingprogrammen hittar ni på Häståkeriet ute på Kungliga Djurgården där hästen, med sin intuitiva intelligens är den centrala läraren. Forskning visar att människor upplever många fysiologiska fördelar när de interagerar med hästar, inklusive sänkt blodtryck och puls, ökade nivåer av beta-endorfiner (neurotransmittorer som fungerar som smärtdämpare), minskade stressnivåer, minskade känslor av ilska, spänning, ångest samt förbättrad social funktion med ökade känslor av kontakt, tillit, tålamod och självmedvetehet.


Ursprungligen kommer ordet ”coach” från ungerskans ”kocsi” och står för betydelsen vagn eller droska som tar människor från en plats till en annan. Syftet med coachande samtal är att man själv ska hitta lösningar på sina problem och att börja röra sig i riktning mot ett önskat läge. Våra snälla och unika hästar har en lysande förmåga att bistå i processen med sin värme, kärlek och närvaro och på så sätt undanröja den stress, de spänningar och den otålighet som ofta står i vägen för att kunna se möjligheter till förändring i positivt riktning.


Hästar och människor har en lång historia av att arbeta tillsammans. Med sina 700 – 1200 kg av kraft och skönhet är hästen över tio gånger så stor som en genomsnittlig människa men ändå har detta magnifika djur en fantastisk förmåga att spegla mänskliga känslor och underlätta själslig läkning. Att interagera från marken med en häst är en unik upplevelse. 

PROGRAM FÖR DIG SOM FÖRÄLDER

EXHALE erbjuder föräldrakurser och privata coachingprogram. Se mer information om föräldrakurser under workshops och coachingprogram under fliken "coachingprogram". 

PROGRAM FÖR UNGDOMAR

På Häståkeriet samarbetar vi med organisationer som stödjer ungdomar som lider av oro, ångest, föräldrars missbruk/psykisk sjukdom, socioekonomiska utmaningar mm. Vi arbetar också med vårdorganisationer som behandlar unga människor med svår psykisk ohälsa. Det kan handla om självskadebeteende, självmordsförsök, psykos mm. Våra hästunderstödda program erbjuder närvaroträning, reflektionsarbete och livscoachingövningar tillsammans med hästarna. Ungdomarna övar på impulskontroll och att hantera sin inre oro och stress.
 

  • Internationell forskning på PTSD och hästunderstött lärande visar att människor upplever många fysiologiska fördelar när de interagerar med hästar, inklusive sänkt blodtryck och puls, ökade nivåer av beta-endorfiner (neurotransmittorer som fungerar som smärtdämpare), minskade stressnivåer, minskade känslor av ilska, spänning, ångest samt förbättrad social funktion med ökade känslor av kontakt, tillit, tålamod och självmedvetehet.
     

  • Forskning visar att närvaro av hästar har en direkt påverkan på människans hjärtmönster. Enligt forskning mäter människohjärtats energifält upp till 2 – 3 meter runt människokroppen medan det elektromagnetiska fältet som projiceras av hästens hjärta är fem gånger större. Hästar har också vad vetenskapen har identifierat som en "koherent" hjärtrytm som förklarar varför vi kan "må bättre" när vi är runt dem. Ett sammanhängande hjärtmönster eller HRV är ett robust mått på välbefinnande, och överensstämmer med känslomässiga tillstånd av lugn och glädje

 

  • Kommunikationsmodellen Non Violent Communication ger viktiga kommunikationsnycklar för att förstå sig själv och sina medmänniskor bättre. Forskning visar att när vi verbaliserar våra känslor och behov sänks aktiviteten i amygdala, dvs den del av hjärnan som sätter igång en kaskad av stressreaktioner i kroppen och som i slutändan leder till att stresshormoner utsöndras.
     

  • När vi sätter ord på vad vi känner och behöver utövar vi empati och självmedkänsla. Modern hjärnforskning visar att när vi tränar upp vår självmedkänsla stärker vi vår psykiska hälsa och mår bättre på alla plan. Forskning visar också att hög självmedkänsla ger starkare motivation till inlärning och optimism samt mindre nedstämdhet och självkritik, och att träning i medkänsla hjälper till att balansera stresspåslaget i hjärnan. 

På Häståkeriet erbjuds clinics och olika program för att skapa nya och djupgående insikter med hästen som resurs för hälsa och välmående.

För mer info kontakta kaja@exhalecoaching.se

 

 

Föräldrakurs - tydliga stressorer i familjen
Föräldrakurs - tydliga stressorer i familjen
13 apr. 2024 10:00 – 14 apr. 2024 16:00
Norrmalm,
Luntmakargatan 52, 113 58 Stockholm, Sverige
bottom of page